Общи условия

Следните общи условия уреждат взаимноотношенията м/у Продавач и Потребител,които ползват електронния магазин
www.gevanel.bg за покупка на стоки. С натискането на бутон " прочетох и се съгласих с общите условия" се счита ,че 
Вие приемате Общи условия ,което се счита за Договор за покупко-продажба. Настоящите" Общи условия" са съобразени
с изискванията на Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ със следния сайт https://kzp.bg/, както и с други нормативни 
актове, действащи в Република България.
1.ДЕФИНИЦИИ
"ПРОДАВАЧ"- е Интернет сайтът www.gevanel.bg, който е собственост на Талиа-Н ЕООД и служи за виртоална платформа
за продажба от разстояние на конкретна стока /артикул/ в ел.магазин.
Талиа - Н ЕООД е търговско дружество с ЕИК BG 201805072 , със седалище с.Згориград ул. Седмочисленици 6 ,
с дейност " производство и продажба на облекла", което създава и поддържа Ел.магазин ,предлага и продава стоки и 
определя настоящите Общи условия при които се продават стоките.
"ПОТРЕБИТЕЛ" е лице,което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването 
на предлаганите в ел.магазин стоки.
"ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН" е интернет сайта www.gevanel.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане
на стоки за продажба и за постигане на съгласие м/у ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретни
стоки /артикули/.
"ПОРЪЧКА" е направената от Потребител заявка към ел.магазин за покупка на една или повече стоки.
"ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА" е сключеният от разстояние чрез настоящия ел.магазин договор за покупко-продажба на
стока м/у Продавач и Потребител.
"КУРИЕР" е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при 
изискванията за Закона за пощенските услуги.
2.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН
2.1  Разглеждането на електрония магазин е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2.2  За да се пазарува от ел.магазин , е необходима регистрация с парола и електронна поща или име на получателя, имейл, 
телефон и адрес за даставка.
2.3 В ел.магазин на всяка стока е посочена цената , основните характеристики на стоката и допълнителна иформация ,
целяща подпомагането на избор при покупка.
2.4 Всички цени в сайта са с включено ДДС.
2.5 Талиа-Н ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на сайта , както и Общите условия към него.
3.ПОРЪЧКА НА СТОКИ
3.1 За да направи поръчка , Потребителят трябва да посочи:
     - валиден адрес на своя електронна поща
    - вярно попълнен адрес за доставка
    - върно попълнени данни за контакт - две имена и телефон
3.2 На страницата до всеки продукт стой бутон " Купи".Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална пазарска 
кощница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за постоянно, докато Потребителя реши да премине към плащане.
Чрез натискането на бутон "Кошница" потребителя може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя или да премахва
продукти. С натискането на бутон " Плащане" се появяват за попълване : данни на клиента , данни за доставка , начин на плащане.
3.3 Поръчката се активира след натискане на бутон Плащане - намиращ се под данните за доставка на поръчката.
3.4 При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл. В потвърждението се посочва поръчаната стока, номера на 
поръчката , датата и часът , в който е направена паръчката.Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима информация
или уточнение относно поръчката.
3.5 В случай , че поръчаната стока не е в наличност , консултанът уведомява Потребителя. Ако Потребителя не се съгласи поръчката да се 
замени с друга стока, поръчкана маже да бъде анулирана.
3.6 Работноно време на ел.магазин е от понеделник до петък // 10.00 - 17.00 часа //
3.7 Потребителят може да откаже поръчка , без да е необходимо да упоменава причина за това.
3.8 Отказ от поръчка може да се направи по телефон:0888 809439 или чрез електронно писмо до посочения имейл :gevanel@abv.bg.
4 ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ
 За иформация е нужно да отидете в сектор "Доставка и плащане"
5 ЗАМЯНА И РЕКЛАМАЦИЯ
 За информация е нужно да отидете в сектор " Връщане и замяна"
6 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 За иформация е нужно да отидете в сектор " Политика за поверителност"
       Пожелаваме Ви приятно пазаруване!
              от екипа на Gevanel